Wat is orthomoleculaire geneeskunde?

De orthomoleculaire geneeskunde ondersteunt mens en dier bij aandoeningen, ziekten en herstel. De manier waarop wij dat doen is het inzetten van voeding en voedingssupplementen.

Het uit het Grieks afkomstige ‘ortho’ betekent ‘recht’ of ‘juist’. ‘Moleculair’ betekent ‘de moleculen betreffende’. De orthomoleculaire geneeskunde richt zich daarmee op het celniveau van een organisme en stelt zich de vraag welke stoffen er in welke hoeveelheden nodig zijn om lichaamscellen (weer) zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Het gaat hierbij om micronutriënten zoals vitaminen, mineralen, aminozuren en enzympreparaten. Dit zijn stoffen die natuurlijk zijn voor het lichaam, dat wil zeggen dat ze normaal ook in het lichaam voorkomen.

Voeding en supplementen
Voeding is altijd de eerste stap in de ondersteuning van de gezondheid van mens en dier. Voedingssupplementen worden pas ingezet wanneer voeding alleen niet toereikend is om aan de minimale dosis van de gewenste stoffen te komen. Voor een goede begeleiding is hiervoor een gedegen kennis noodzakelijk van anatomie, fysiologie en pathologie. Alle orgaanstelsels zijn in hun werking immers nauwkeurig op elkaar afgestemd en het toedienen van hogere doses nutriënten kan daarom ook effecten hebben op andere organen dan het doelorgaan. Bovendien kunnen er ongewenste en zelfs schadelijke interacties optreden met reguliere medicatie. Kennis van farmacologie is om deze reden een andere onmisbare pijler voor de professionele beoefenaar van de orthomoleculaire geneeskunde!

Orthomoleculaire en reguliere geneeskunde
Orthomoleculaire geneeskunde wordt vaak aangeduid als een alternatieve behandelvorm. Het gaat dan om een vorm van geneeskunde náást de reguliere geneeskunde; er zijn twee mogelijkheden waaruit een keuze kan worden gemaakt. Wij zien de orthomoleculaire geneeskunde liever als een complementaire behandelvorm. Complementair wil zeggen dat het ‘aanvult tot een geheel’. Niet alle ziekten en aandoeningen zijn immers met alleen voeding en natuurlijke suppletie op te lossen! En veel mensen en dieren hebben bovenop de reguliere zorg baat bij orthomoleculaire begeleiding.

Baat het niet? Het kan wel schaden!
‘Natuurlijk’ wil niet automatisch zeggen dat er geen schadelijke effecten kunnen optreden. Ten eerste bestaan er zeer giftige en dodelijke planten, zelfs al bij een kleine dosis. Ten tweede kunnen natuurlijke middelen zoals voedingssupplementen en kruidenpreparaten bij overdosering en/of gelijktijdig gebruik van meerdere middelen zelf ook tot een verstoring van het normale functioneren leiden. Ten derde dient er rekening te worden gehouden met eventuele schadelijke interacties met reguliere medicatie. Wij bevelen dan ook aan om altijd advies in te winnen bij een orthomoleculair geneeskundig therapeut mét aantoonbare kennis op medisch vlak of een orthomoleculair arts.